Som särskilt tillgodoser kunder i United States! Även om vårt företag är baserat i Storbritaninen så fungerar vår IMEI baserad upplåsning var som helst oavsett vilket land du bor i
Tipsa dina vänner

Villkor

Din köp kommer synas som OfficialiPhoneUnlock

Följande villkor gäller för samtliga beställningar gjorda till iPhone Accessories and Repair . När du genomför en beställning från någon av de sidor som tillhandahålls av ovan nämnda företag så godkänner du dessa villkor
1. Tjänstebeskrivning
1.1 Leveransen av den beställda tjänsten påbörjas då betalning har erhållits från kunden. Alla tidsangivelser avseende leverans baseras på historiska värden och anges som ett estimat, inte en garanti
1.2 Vi erbjuder upplåsning via IMEI
1.3 Vi erbjuder

1.4 Vi erbjuder förbeställning av upplåsning. Detta innebär att du placeras i en kö och kommer bli informerad när en upplåsning eller prisförändring sker gällande din operatör. Detta är INTE en beställning av en faktisk upplåsning. För att låsa upp din telefon krävs en tilläggsbeställning från vilkens pris vi kommer dra det du betalat på förbeställningen
2. Ångra beställningen

2.1 Beroende på hur vår tjänst är utformad är det efter det att betlaning mottagits inte möjligt för kunder att ångra sin beställning
3. Tjänstens legalitet

3.1 Alla tjänster som erbjuds via denna sidan är legala inom Europa och Nord Amerika. Om du beställer utanför dessa kontinenter, vänligen kontrollera då gällande lagstiftning i ditt land
4. Antaganden

Det kan antas att kunden har läst igenom informationen på websidan
5. Kundens ansvar
5.1 Det är kundens ansvar att kontrollera att telefonen kommer fungera på det nät som avses användas efter upplåsning

5.2 Om kunden avser att använda en operatör i Storbritanien så måste kunden försäkra sig om att telefonen inte är rapporterad som Förlorad, stulen eller missbrukad genom att kontrollera telefonens IMEI via http://www.checkmend.com/uk. Förlorade, Stulna eller missbrukade telefoner är spärrade inom Storbritanien vid den tidpunkt de rapporteras och kan inte efter den punkten användas längre.
6. LEVERANSTID FÖR TJÄNSTEN
6.1 Alla priser och leveranstiden anges som offererade. Leveranstiden är uppskattade beroende på operatör.

6.2 De angivna leveranstiderna kan förändras utan ytterligare meddelande. Detta gäller samtliga leverantörer av upplåsning vilket även inkluderar oss. Om din upplåsning är under behandling kommer vi omedelbart meddela dig om alla förändringar av din leveranstid fram till punkten för faktisk leverans.
7. 100% Pengarna tillbaka garanti
Alla tjänster och produkter som vi tillhandahåller omfattas av vår Pengarna-tillbaka garanti. Vi erbjuder denna garanti för att våra kunder skall kunna försäkra sig om att den beställning de genomför kommer levereras och fungera. För att denna garanti skall vara tillämplig gäller följande villkor:
Garantin omfattar inte telefoner som är spärrade efter upplåsning (Telefoner är spärrade i UK om rapporterade som förlorade, stulna eller missbrukade)
7.2 Garantin gäller endast i de fall våra försök till upplåsning ger ett "icke tillgänglig" svar tillbaka till vår server

7.3 "Förbeställningar" täcks inte av garantin. Du betalar för att få en plats i vår mejl-service. Skulle det inträffa att du via en annan tjänsteleverantör låser upp din telefon innan vi kan erbjuda tjänsten kommer vi återbetala dig till fullo
8. Instruktioner för upplåsning

8.1 Slutförandet av upplåsningen genomförs via epost till den mejl address som kunden angett. Via enkla intruktionen slutförs upplåsningen då telefonen ansluts till iTUnes.
9. Fel som begås av kunden
9.1 Inga ändringar av redan genomförd beställning kan genomföras om kunden angett felaktiga data om vilken telefon som avses. Inte heller kan pengar återbetalas i ett sådant fall.

9.2 I de fall då en beställning inte är till fullo genomförd och kunden angett felaktiga data så kan beställningen avbokas och en ny genomföras. Om vi kan genomföra en sådan förändring gäller leveranstid från den punkt då förändringen genomförs och inte från den punkt då betalningen mottogs. Vi kan inte garantera en avbeställning, skulle vi inte kunna erbjuda detta kommer kunden behöva genomföra en ny beställning med korrekta data.
10. Ej tillgänglig upplåsning
.
10.1 Detta tillstånd innebär att det inte varit möjligt att genomföra en upplåsning av telefonen och ytterligare undersökning krävs för att finna anledningen till detta.
11. SÄKERHETSKOPIA AV VIKTIG DATA
11.1 Du behöver inte återställa din telefon om den inte är jailbrekad, skulle så vara fallet måste jailbreaket tas bort innan upplåsning genomförs (du kan jailbreaka på nytt efter genomförd upplåsning)
11.2 Kunder som har en jailbreakad telefon rekommenderas att säkerställa att kontakter, meddelande och annan viktig information är säkrad och synkad med itunes innan en upplåsning påbörjas. Vi tar inte ansvar för information som förloras oavsett anledning.

12. SEKRETESSPOLICY
12.1 Vi kommer alltid säkerställa att dina personliga uppfigter lagras och hanteras på ett säkert sätt enligt gällande branschstandarder.
12.2 Personlig information kommer bara hanteras för syftet att genomföra din beställning
12.3 Vi kommer aldrig lämna ut information om dig till 3:e part
12.4 Vi lagrar inte detaljer gällande betalmedel, dessa skickas direkt till vår förmedlare av betaltjänster
12.5 Du kan vid valfri tidpunkt välja att ta bort dina uppgifter från våra register

13. Bedrägeri
13.1 Alla försök till bedrägeri kommer att anmälas
13.2 För att minska risken för bedrägeri så är vi skyldiga att spara den IP address som används vid varje del av beställningen
13.3 Alla försök till bedrägeri kommer överlämnas till ett flertal myndigheter och företag. Vi har nära samarbeten med Nochex, Dalpay, Google, Internetleverantörer samt Polisen. Vi har även samarbeten med flertalet globala inkassoverksamheter och Vi har lyckats med att återvinna medel i de fall det krävs.
13.4 I de fall vi är övertygade om att en kund försäker bedra vårt företag kommer vi parallelt med att återta förlorade medel också skicka en faktura med krav på en betalning om £100 för administrativa kostnader. Kunder har 30 dagar på sig att betala efter vilken en ytterligare kostnad på £50 tillkommer. Ränta på 8% (motsv. 0.6% per månad) tillkommer. Om fakturan inte är betalad efter 90 dagar kommer den överlämnas för indrivning.
13.5 I händelse av ett återkrav kommer det angivna IMEI nummret permanent att spärras vilket omöjliggör användandet av telefonen oavsett operatör.

14. Avsluta beställningen
14.1 Vi förbehåller oss rätten att avsluta en beställning i de fall en kund anses förolämpa eller på annat sätt visar agressivitet mot någon anställd hos oss, oavsett om det avser verbal eller skriftlig kommunikation. All typ av sådant beteeende kommer hanteras av våra jurister samt att kunden avsäger sig rätten till att återfå sina pengar.

15. BARRED HANDSETS (LOST AND STOLEN, BLACKLISTED, CONTRACT ISSUES, BAD ESN)
15.1 Om en telefon är anmäld som stulen så kan den vara svartlistad vilket förhindrar att den någonsin går att använda igen

16. Ansvarsfriskrivning
16.1 Domännamnet "www.officialiphoneunlock.co.uk", är den webbplats på domänen och all tillhörande information juridiskt tillhör & hanteras av iPhone Accessories and Repair .
16.2 Samtliga 3:e parts varumärken & logotyper tillhör sina respekterade ägare. Denna webbplats är inte ansluten till eller samarbetar med någon av de operatörer eller mobiltillverkare som presenteras på våra hemsidor.
16.3 Vi kan inte hållas ansvariga för förlust av data som kan uppstå i samband upplåsning enligt våra rutiner
Ovanstående villkor gäller utöver dina lagstadgade rättigheter som inte berörs.

ALLA BESTÄLLNINGAR SKER I ENLIGHET MED OVAN VILLKOR OCH FÖLJER GÄLLANDE LAGAR ÖR KONSUMENTKÖP

©2007-2019 Official Unlocks Ltd     
Alla rättigheter reserverade    Villkor | русский | Italiano | Español | Português | Français | Svensk | News
The Oakley, Kidderminster Road, Droitwich, Worcestershire, England Company Number: 12258185 DMCA.com Protection Status